Typ hier de te berekenen Staf-coördinaten in:
Staf =
Roe =
Voor de berekening, typ op je rekenmachine:
÷ π =
(type niet 3.14 in plaats van π maar gebruik de π toets, of gebruik op zijn minst
even veel cijfers achter de komma als het Sint-coördinaat lang is.)

En je ziet:

Trek de wortel hier uit met = en
vermenigvuldig het resultaat met roe:
× =
Je krijgt dan:

Wat voor de komma staat is de Sint-waarde
(de afstand van de projectie in meters)

Deel nu door roe: ÷ =
en haal het gedeelte voor de komma hier af:
- =
en vermenigvuldig het resultaat met
360 om graden te krijgen × =

Dat is de Piet-waarde
(de hoek van de projectie in graden; eigenlijk is Piet de hoek vóór de modulo 360,
maar dat maakt hier niet uit)


Voer hier het punt van waaruit je wilt projecteren in
(in format N51 25.123 E005 28.456):

Positie =