Dit gedicht verscheen op 17 november 2019. Een tweede gedicht met aanwijzingen kwam ongeveer een week later en staat verder naar onder. Daar vind je ook de cruciale aanwijzing voor GC7F6BT.
 
december 2012
Beste Geocacher,
Tweeduizendentwaalf, dat was me wat Toen dacht Sint wat extra tijd te kopen Maar hij had danig onderschat In welke valkuil hij was gelopen. De jaarlijkse Sinterklaascachetraditie Daar viel niet meer van af te wijken Maar het idee voor deze editie Zou toch wel tijdrovend blijken. Aldus verzon de Sint een list: En bij wijze van afleidingsmanoeuvre Postte hij een puzzel waarvan hij wist Dat die behoorde tot een onmogelijk oeuvre. Chocoladeletters, van elke soort Een stuk of 2000 door elkaar Melk voor oost en puur voor noord En optellen maar de letterwaar. Het klopte zowaar, daar kan je van op aan En hij had er zelfs voor gezorgd Dat ze niet onzichtbaar voor elkander staan Wat hij met wat software had gewaarborgd. Maar toch, niemand die er wat mee kon, En dus was wachten wel zo efficiënt Tot de hele serie hints die toen begon Van begin tot einde was bekend. Hints gevormd door gedichten, op zich niet zo gek Om daar nuttigs en onzin mee te zeggen Behalve dat alle informatie pas op zijn plek Zou vallen door alle relaties te leggen. Dat was juist aan jullie om uit te vinden Hoe een ingenieus schema van stukjes essentie Die door ze met elkaar te verbinden Zouden leiden tot een coördinaat vol consistentie. Al na een paar gedichten wist iedereen Dat het de leeftijden waren die er toe deden Alleen bij de bepaling daar van werd door menigeen nog menige scheve schaats gereden. Want elk gedicht stond niet louter op zich Maar verhield zich met voorgaand en volgend poëzie En zo waren de antwoorden nog meerduidig Tot aan het einde van deze literaire rapsodie. Niet alleen de leeftijden vormden het enigma Want die zouden te zijne tijd wel tot cijfers leiden Maar het was binnen het cachecoördinaat-paradigma Ook zaak een volgordelijkheid te onderscheiden. En dus de taak elk gedicht te analyseren Om er de essentie uit te destilleren En om zodanige daarmee te proberen Alle onderlinge relaties te beredeneren. “Elke gelijkenis met bestaande personen of gebeurtenissen berust op louter toeval” Het ging slechts om de patronen Maar Sint kwam niet helemaal goed uit met het aantal. Dus werden er op een gegeven moment Nog een paar familieleden bij verzonnen Opdat het totaalplaatje zoals berekend Matchte met de cijferreeks waar mee was begonnen. Want verstopt was de cache uiteraard vanaf dag één. Immers een cache zonder container publiceren -daarin komen de meningen overeen - Zou Sint als cache-legger diskwalificeren. Hij vindt dat er een duidelijke relatie (Hij had deze plek reeds lang in het vizier) Moet zijn met de fysieke cache locatie Zoals deze achter zijn favieriet nobel dier. Na bijna een maand van dagelijks een creatie Was het project dan eindelijk voltooid Met op kerstavond de laatste publicatie, Waarna de oplossing kon worden uitgevlooid.


Het onderstaande gedicht verscheen op 7 december 2019.
 
december 2012
Dat 2012 bijzonder is Dat had je wel begrepen. Het werd een gigantische logiquiz Waarmee Sint je heeft opgeschepen*). Om hier succesvol chocola van te maken Loont een systematische proces. Een stamboom van de familiezaken Leidt uiteindelijk tot succes. Bepaal vervolgens de volgorde, want Zoals je kan lezen is dat essentieel En met alle info over de familieband Zit juist daarin veel potentieel. Daarna bepaal je de leeftijden Van alle genoemde personen. Een laatste stap tenslotte zal je leiden Om tot een coördinaat te tonen. Laten we eens beginnen Bij het eerste gedicht Waar in enkele rijmzinnen Cornelis wordt uitgelicht. Hij is duidelijk een man van de oudste generatie. Zodat je uit de context halen kan Zijn rol van opa in deze familierelatie. De nummering van de gedichten Is overigens niet de bedoelde volgordelijkheid Waarin de rijmende berichten De revue passeren op pakjesavondtijd. De volgende die een pakje krijgt Volgens dit puzzelverhaal Is de oudste van het stel: Die info is cruciaal. Dat moet dus Els of Geraldine zijn, Beide aardig op leeftijd. Dit raadsel breekt echter geen brein Zoals spoedig uit het rode pakje blijkt. Geraldine, geboren in ’44 Is 5 jaar ouder dan Cor. Dat levert 2 leeftijden op zich. Alvast een stabiele factor. Van Els daarentegen weten we nog niet veel Alleen het verschil met dochter en kleinkind. Maar zodra je weet wie dat zijn relationeel Blijkt dat je ook haar leeftijd vindt. Je hebt ook inmiddels van haar opgestoken Dat ze met Cornelis is gehuwd, Dat ze handig is, en haar dochter niet kan koken. En dat ze een hoog pakje in de handen van Fleur duwt. Fleur blijkt een meisje met een handige oma Die precies 50 jaar voor haar geboren werd Haar moeder werd geboren 25 jaar daarna. En zelf is ze 6 want net tot de basisschool bevorderd. Dat ze een jongere broer heeft kan je ook lezen. Ruben, die daar gek op is, is het die ik een auto geef. Zijn nicht blijkt precies 4 jaar ouder te wezen Maar na hem is het volgende cadeau voor zijn neef. Die nicht moet wel Annemijn wezen Want Fleur is van Ruben zijn zus. Omdat niemand in december verjaart zoals je kan lezen Zijn de jaartallen en leeftijden eenduidig aldus. Voor “de neef” zijn Max en Timo een mogelijkheid En van “een tweeling” is in de gedichten ook sprake. Dat Bobbie moeite heeft met het onderscheid Bevestigt dat we met twee jongens hebben te maken. Dat ze even oud zijn is dan ook evident. En omdat de puzzel om de leeftijden gaat Betekent dat het niet uitmaakt of is bekend Welke van de twee eerder of later uitpakken gaat. De één oriëntatieloopt, waar hun pa ook van houdt Die dan dus Sander moet heten. En beide zijn jonger dan 13 jaar oud Wat ook handig zal blijken te weten. De ander geocache’t, net als zijn oom, Maar dat blijkt niet altijd succesvol. Is dat van zijn GC-alias het symptoom? “MaxDNF” speelt dadelijk nog een rol. Bobbie is hun hond, daar zal het bot bij horen. En zijn leeftijd wordt ook gegeven. Want de millenniumpup is in 2000 geboren Dus die heeft al 12 jaar te leven. Haar broers Max en Timo leveren via logica Dat Annemijn met wat we nu weten. Het volgende pak geeft aan haar pa, En die moet dus wel Sander heten. In haar gedicht staat nog een codebericht Uit een jeugdboek van Geronimo Stilton Die je met enig online zoeken wellicht En het zo gevonden alfabet oplossen kon. Dat levert een kleine rekensom Waar zowel Josefien als Annemiek in zit. Herleid de tekst, en schrijf het om, Dan krijg je zo iets als dit: Annemiek = ½ × ( Annemiek − 5 + Josefien − 5 ) → Josefien = Annemiek + 10 Sander, die net als een van zijn zoons Oriënteert, wordt qua leeftijd geplaatst: In zijn geboortejaar ’72 gebeurde iets ongewoons De Appollo-raket vloog toen voor het laatst. Annemiek, niet bepaald een culinair wonder (Waarmee je weet wier dochter zij is; Haar moeders leeftijd zit zij 25 jaar onder, En die van dochter Fleur mutatis mutandis.) Jeroen is ook lid van GC.com Net zoals zijn jongere neef. Zijn moeder reist graag de wereld om Waarmee ik ook dat uitsluitsel geef. Het groene pak, dat het volgende is Blijkt voor zijn zus Josefien. Gekleurde pakje met namen leveren een basis Waardoor je de familierelaties vaak kan zien. De “mosterd-na-de-maaltijd-pot” Slaat op een cache-ruil-actie van Sint Waarna men een Handige Kaartjes-overschot In Milenko’s NC (GC1Q0N4) vindt. Bij deze cache kwam je namelijk onderweg Een stortvloed aan ROT13’s tegen En de decryptie daarvan werd simpelweg Met zo’n Handig Kaartje verkregen. En dan is er nog Josefien, Met een gezin van buitensporthelden. Zij is de laatste, zo te zien; Na haar hoeft niemand zich meer te melden. De volgorde en relaties aldus verkregen Rest nog het leeftijden-enigma. Veel is al (in)direct gegeven Op een paar rekensommetjes na. Er is nog een tweede puzzel over Josefien In verband met Annemiek en haar schoonzus Maar die relatie heb je al eerder gezien En zo blijkt die schoonzus Annemiek, dus. MaxDNF, de geocacher Is een geval apart: Hij vond amper een cachecontainer Maar is wel een account gestart. Hij logt zoals het hoort ook alles wat hij niet vindt. En een soort woordensnoerkoord Is wat elk van zijn logjes verbindt. Het is een heel werk te reconstrueren Wat dit raadsel precies inhoudt, Dat Sint heeft lopen distribueren En aan GC.com's logjes heeft toevertrouwd. Pak telkens het eerste en laatste woord Van al zijn logjes online En het is spoedig dat je hoort Wat een volgende puzzel blijkt te zijn. Dan levert -uitgeschreven- het raadseltje Over Timo en Max en hun zus Dat te schrijven is als een formule'tje Dat ongeveer gaat aldus: Timo − Max = Annemijn − ( Timo − ( 10 + Annemijn − w + Max − w ) ) w jaar geleden is: Timo - w = Annemijn - 7 → w = ( Timo − ( Annemijn − 7 ) ) Omdat je van Timo en Max weet Dat het tweelingbroers zijn van elkaar: ( TM = Timo = Max ) Is de berekening nagenoeg compleet “Leeftijden” tellen we altijd per geheel jaar. Annemijn = ( TM − ( 10 + Annemijn − w + TM − w ) ) → Annemijn = TM / 2 + 1 We weten dat de broers 12 zijn of daar beneden En dat Annemijn minstens 7 jaar is omdat Ze in andere gevallen anders 7 jaar geleden Überhaupt geen leeftijd had gehad. TM < 13 Annemijn ≥ 7 Ten slotte is er nog de puzzel van Jeroen Over hem en zijn vrouw en zijn zus. Ook die zal ik mee helpen, en hier voordoen Want dat is een behoorlijke klus: (Annemiek + 1) + (Josefien + 1) = 2 * ( Jeroen − x ) Jeroen − x = leeftijd x jaar geleden van Jeroen x jaar geleden is: Annemiek − x = Josefien − y Josefien − y = leeftijd y jaar geleden van Josefien y jaar geleden is: Jeroen − y = Josefien − z Josefien − z = leeftijd z jaar geleden van Josefien z jaar gelden is: Annemiek − z = ( Jeroen − 4 ) / 2 → Jeroen = 6 + 5 x Annemiek − 3 x Josefien Dan is er nog iets opmerkelijks Dat Sint zelf ook verbaast! Of was het iets dwaalsporigs Zoals bij de Makker die Wild Raast? Jeroen zijn gedicht maakt melding Van tientallen cachers attributen. Zijn de hoofdletters slechts afleiding Of zijn die letters substituten. Van alles heb ik geprobeerd Allerhande cryptografische ciphers Maar niets dat transponeert Of substitueert in iets leesbaars. Het enige dat overblijft Is een zogenaamd one-time-pad. Maar opdat die iets zinnigs beschrijft Zoek je een 2e tekst, en die ontbreekt nou net. Ben jij het crypto-talent Die de bloning wint en deze code kraakt? Want voor zover hij zichzelf kent Heeft Sint hier geen rookgordijn gemaakt. Enfin, rest nog de vertaling Van de leeftijden in een locatie: Dat is een cruciale handeling Maar slechts een minimale calculatie. Zoals Bobbie al zag, hij zag het verschil Waarmee de oplossing valt te ontwaren. Van 13 naar 12 getallen, een stap bijna nihil: Het draait om het verschil tussen de jaren. *) Dichterlijke vrijheid is ook zo’n ding Dat Sint toepast naar het hem uitkomt. Grammatica ten spijt is het een poging Die de tekst rijmtechnisch ontkromt.